BESTGRANT

Ook aanbestedingen winnen? BESTGRANT is een adviesbureau voor tender & bidmanagement en aanbestedingsadvies en adviseert over ´de beste gunning´ bij aanbestedingen. Bij aanbesteden gaat het om het gunnen van de opdracht. Voor bedrijven betekent dit bij een aanbesteding het gegund krijgen van een opdracht en voor overheidsorganisaties (aanbestedende diensten) betekent dit het gunnen van de opdracht. BESTGRANT, uw aanbesteding uitbesteed.

Nieuws en resultaten over aanbestedingen:

 • Veolia dagvaardt NS voor schade OV-aanbesteding Limburg
  27-juli-2016 | Bron: www.transdev.nl 
  Veolia heeft NS gedagvaard om de schade die het bedrijf heeft geleden na de malversaties rondom de aanbesteding van het OV in Limburg op NS te verhalen. Het betreft diefstal en bekendmaking van bedrijfsgeheimen, omkoping, valsheid in geschrifte en het bewust omzeilen van het non-concurrentiebeding. Veolia heeft NS in juni 2015 al formeel aansprakelijk gesteld en heeft nu besloten om NS, voormalig concessiedirecteur de heer De Beer en bemiddelingsbureau PTRM ook te dagvaarden. Uit het strafdossier van het OM blijkt dat NS voor de start van de aanbesteding in 2014 een plan had beraamd om ten koste van Veolia als winnaar van de aanbesteding voor de OV-concessie in Limburg uit de bus te komen.  
 • Aanbesteding politievoertuigen een jaar uitgesteld
  23-mei-2016 | Bron: www.politie.nl 
  De politie gaat een aantal overbruggingsovereenkomsten afsluiten met de huidige leveranciers van haar voertuigen. Reden is dat het niet voor 1 juli 2016 gaat lukken om de 15 aanbestedingstrajecten af te ronden. Naar verwachting zijn alle aanbestedingen van nieuwe politievoertuigen afgerond in de zomer van 2017.
 • Aanbesteding van OV-concessies werkt
  26-april-2016 | Bron: www.pianoo.nl
  Uit promotieonderzoek van Arnoud Mouwen blijkt dat het overheidsbeleid om het OV in stads- en streekvervoer openbaar aan te besteden succesvol is. Efficiency en reizigerstevredenheid namen toe. Mouwen ontdekte dat de effecten op efficiency en tevredenheid grotendeels samenhangen met contractvernieuwing onder een concurrerend regime.
 • Minister Kamp start traject 'beter aanbesteden'
  2-april-2016 | Bron: www.aanbestedingscafe.nl
  Minister Kamp start een werkwijze, waarbij aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk de dialoog aangaan. Dit heeft tot doel om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Kamp noemt het traject 'beter aanbesteden' en is gebaseerd op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.