Aanbestedingsadvies Uw consultant voor Tender & bidmanagement aanbestedingsadvies

AANBESTEDINGSADVIES

Voor aanbestedende diensten: Aanbestedingsadvies

Wilt u met een goed uitgevoerde aanbesteding de opdracht gunnen aan de beste partij? Het doel van elke aanbesteding is het op een transparante wijze correct uitvoeren van de gunning.

Inkoop

 • Kosten verlagen?
 • Slimmer aanbesteden?
 • Inzicht in de markt verkrijgen?
 • Meer van leveranciers krijgen?

Over deze vragen kan BESTGRANT u adviseren. De advieswerkzaamheden omvatten onder andere:

 • Het toetsen en analyseren van het aanbestedingsproces;
 • Het uitvoeren van een 'bestek-check';
 • Het uitvoeren van een marktconsultatie;
 • Het begeleiden van een Europese of nationale aanbestedingsprocedure van leveringen en diensten;
 • Het geheel overnemen en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure;
 • Het omzetten van alle eisen en wensen in een bestek of programma van eisen met de juiste selectie- en gunningcriteria;
 • Het verzorgen van alle verplichte administratieve handelingen en correspondentie bij een aanbesteding;
 • Het vervullen van de rol als sparringpartner/coach bij het uitvoeren van een aanbesteding;
 • Het optreden als interim projectleider bij de uitvoering van een aanbesteding.

BESTGRANT adviseert aanbestedende diensten over het uitvoeren van aanbestedingen met tot resultaat de beste gunning. Als u meer informatie wilt over aanbestedingsadvies dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met BESTGRANT.