Uw consultant voor tender & bidmanagement aanbestedingadvies

PORTFOLIO

BESTGRANT heeft in 2020/2021 onder andere al de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • Het adviseren bij en mede schrijven van de offerte van een accountantskantoor op een Europese aanbesteding van inhuur Financiele dienstverlening (5 percelen);
 • Het adviseren van een IT-bedrijf bij het schrijven van de offerte op een Europese aanbesteding van software voor ergonomische werkplekken.
 • Het adviseren van een IT-bedrijf bij het opstellen van een offerte (met Proeve van Bekwaamheid) op een Europese aanbesteding van inhuur IT-professionals;
 • Het adviseren van een distributeur van (digitale) leermiddelen bij het opstellen van 15 offertes op Europese aanbestedingen van leermiddelen, iPads en aanverwante dienstverlening.

BESTGRANT adviseert bedrijven en overheidsorganisaties bij aanbestedingen voor:

 • WMO;
 • iPads;
 • Software;
 • Inhuur IT-professionals;
 • Incasso- en gerechtsdeurwaardersdiensten;
 • Gladheidbestrijdingsmaterieel;
 • Industriele verven en lakken;
 • Openbaar Vervoer;
 • Taxivervoer;
 • Touringcarvervoer;
 • Arbodienstverlening;
 • Verhuisdiensten;
 • AWBZ-zorg en persoonlijke begeleiding;
 • Jeugdzorg;
 • Autoschadeherstel;
 • Direct Mailing;
 • Schoonmaak;
 • Catering;
 • Beveiliging;
 • Verzekeringen;
 • Landmeetkundige ingenieursdiensten;
 • Communicatieadvies;
 • Vakliteratuur en abonnementenbeheer;
 • Grondverzetmachines;
 • Vrachtwagens;
 • Personenauto's;
 • Interne transportmiddelen;
 • Leermiddelen en aanverwante licenties / abonnementen;
 • Uitzenddiensten en payrolling;
 • Inhuur financiele professionals;
 • HRM en recruitment;
 • Inkoopadvisering;
 • Opleidingen en taalcursussen;
 • Reïntegratiediensten;
 • Media-inkoop;
 • Programma- en projectmanagement;
 • Accountancydiensten;
 • Adviesdiensten;
 • Administratieve diensten;
 • Promotie- en reclamediensten;
 • Subsidieadvies;
 • Energie- en milieudiensten;
 • ICT-diensten;
 • Leveringen van duurzame energiesystemen;
 • Architecten selectie;
 • Assessments en psychologische tests;
 • Vertaaldiensten.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail